Ogłoszenie o pracę

Stanowisko
inżynieryjno - techniczne  
E-mail
k.kozielec@botany.pl  
Telefon
692055046  
Fax
 
Data składania
2019-08-12  
Data wygaśnięcia
2019-08-15  
Tagi
 
Województwo
MAŁOPOLSKIE  
Powiat
Kraków  
Gmina
Kraków-Śródmieście
Miasto
Kraków-Śródmieście  
Ulica
ul. Lubicz  
Numer budynku
46  

Osoby ubiegające się o w/w stanowisko powinny posiadać następujące kompetencje/kwalifikacje:

  1. Wykształcenie wyższe w zakresie nauk chemicznych lub pokrewnych.
  2. Udokumentowane doświadczenie w pracy laboratoryjnej (m.in. chromatografia, analizatory elementarne).
  3. Wiedza i umiejętności w zakresie obsługi sprzętu laboratoryjnego oraz przygotowywania odczynników/roztworów chemicznych.
  4. Bardzo dobre umiejętności organizacyjne i interpersonalne.
  5. Rzetelność i zaangażowanie w wykonywaną pracę.
  6. Chęć rozwoju zawodowego i uczenia się.
  7. Umiejętność obsługi komputera.
  8. Dobra znajomość języka angielskiego.
  9. Prawo jazdy.

 

Oferujemy:

- zatrudnienie w IB PAN na pełny etat,

- przestrzeń laboratoryjną,

- dostęp do nowoczesnej aparatury badawczej Instytutu,

- wsparcie organizacyjne,

- przyjazne, inspirujące, interdyscyplinarne środowisko pracy.

 

Miejsce pracy: Stacja w Szarowie

Załączniki

  Konkurs na ts. inż...e terminu.pdf 1,64 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się